06-10682482 | 06-13279601 | info@bsodeklimboom.nl | Ouderlogin

Tarieven

Tarieven

Incidentele opvang

 

Tarief

Tijdelijke opvang, zonder jaarcontract

 

€10,59

 

 

 

Opvang op contractbasis*

Korting

 

52 weken BSO, incl. 12 vakantieweken

13%

€9,20

50 weken BSO, incl. 10 vakantieweken

12%

€9,32

48 weken BSO, inclusief 8 vakantieweken

10%

€9,53

46 weken BSO, inclusief 6 vakantieweken

9%

€9,64

44 weken BSO, inclusief 4 vakantieweken

7%

€9,84

42 weken BSO, inclusief 2 vakantieweken

5%

€10,06

40 weken BSO, exclusief vakantieopvang

4%

€10,17

40 weken NSO, exclusief VSO contract

3%

€10,27

40 weken VSO, exclusief NSO contract, opvanguren vanaf 07.30 uur tot aanvang basisschool

3%

€10,27

 

 

 

Prijzen zijn inclusief eten, drinken, vervoer bij uitstapjes, exclusief warme maaltijd en huiswerkbegeleiding

 

 

 

 

 

Extra afgenomen uren worden tegen contractprijs gefactureerd.

 

 

 

 

 

Vakantieopvang op maat**

 

 

Alleen vakantiecontract op basis van 8-10-12 weken

2%

€10,38

Alleen vakantiecontract op basis van 2-4-6 weken

1%

€10,48

 

 

 

**Vakantieopvang op maat-contracten kunnen gedurende het contractjaar/kalenderjaar niet worden aangepast

 

 

 

 

 

Overige diensten

 

 

Warme maaltijd

 

€4,99

Huiswerkbegeleiding, per uur, alleen in combinatie met BSO-contract

 

€29,15

 

 

 

 

 

Fiscaal maximum 2024 Buitenschoolse Opvang

 

€9,12

         

Facturen

 

 

De facturen worden maandelijks achteraf opgesteld en gaan over het gemiddeld aantal contractueel afgesproken uren, plus extra dagen of ruildagen en extra afgenomen diensten.