06-10682482 | 06-13279601 | info@bsodeklimboom.nl | Ouderlogin

Organisatie en visie

Organisatie

BSO De Klimboom is opgericht door Monique den Brok en Renate Selten. Zij vormen de directie en zijn tevens de pedagogisch medewerkers op de groep.

Visie

Kinderen komen uit school, hebben hard gewerkt en hebben in de buitenschoolse opvang behoefte aan een huiselijke omgeving, eten en drinken, veiligheid, gezelligheid en ontspanning, een fijne sfeer, ruimte voor positieve onderlinge contacten en persoonlijke aandacht voor hun belevenissen. Dat willen wij bieden met een kleinschalige, flexibele en kwalitatief goede opvang waar kinderen kunnen genieten van hun vrije tijd en zichzelf kunnen zijn. Hieronder beschrijven we in het kort onze belangrijkste kernwaarden. Een uitgebreid pedagogisch beleid ligt ter inzage bij de BSO.

Vertrouwen en veiligheid

Vertrouwen en veiligheid staan voor ons op nummer 1. Ieder kind moet zich gerespecteerd en welkom voelen. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen bij ons zichzelf kunnen zijn, zich kunnen ontspannen, zich kunnen ontwikkelen en zich dus ook veilig voelen. Als een kind zich veilig voelt, staat het open om te spelen en te leren. Het gevoel van veiligheid in een buitenschoolse opvang wordt bepaald door de groepsleiding, de ruimte, omgeving en het contact met andere kinderen.

Persoonlijke groei

Kinderen in de leeftijd van 4 – 13 jaar willen bewegen, de wereld ontdekken vaardigheden ontwikkelen, nieuwe ervaringen opdoen en talenten ontplooien. Natuurlijk is de tijd na school bedoeld om te ontspannen en willen we kinderen zelf laten kiezen wat ze gaan doen. We vinden het belangrijk dat een kind zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit kan ontwikkelen. Wij willen een kind begeleiden in het te worden wie ze zijn. Daarbij stimuleren wij bij de kinderen natuurlijk ook de motorische, cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling. In ons activiteitenaanbod en de huiswerkbegeleiding willen we kinderen de mogelijkheid bieden zich optimaal te kunnen ontplooien. De inrichting van de ruimte en een verscheidenheid in aanbod van spelmateriaal moeten de kinderen ook prikkelen tot het ondernemen van actie.

 

 

 

Houders

Monique den Brok

Opleiding en werkervaring:

 • NHTV in Breda; HBO Vrijetijdskunde.
 • Cimarron Buitensport in Eindhoven; 10 jaar buitensport ervaring.
 • In Tense in Zwolle; veiligheidsbewustzijnstrainingen.
 • SKON in Best; kinderopvang 8 jaar ervaring.
 • SPW-opleiding in Utrecht gedaan, via EVC-traject.
 • IKKE in Mill; kinderopvang 2 jaar ervaring.
 • Scouting Titus Brandsma in Oss; 18 jaar ervaring met leidinggeven aan kinderen van 7 t/m 11 jaar.
 • Scouting Regio Noordoost Brabant; training verzorgen voor nieuwe leidinggevenden bij scouting; 3 jaar ervaring.

Renate Selten

Opleiding en werkervaring:

 • SPW; opleiding in Veghel.
 • PABO in Nijmegen.
 • Basisschool De Harlekijn in Cuijk; 10 jaar leerkracht basisonderwijs, vooral lesgegeven aan groep 1/2 en 4 en 5.
 • IKKE in Mill; kinderopvang 1,5 jaar ervaring.