06-10682482 | 06-13279601 | info@bsodeklimboom.nl | Ouderlogin

Wat bieden we

Wat bieden we aan?

Opvang in blokken

Basisschool de Bongerd werkt vanaf schooljaar 2013-2014 met het continurooster. Kinderen gaan van 08.30 tot 14.15 uur naar school. Voor ouders dus een lange, aaneengesloten periode waarin ze opvang moeten regelen. Wij springen daarop in door de middag te verdelen in blokken. Dit houdt in dat u in de ochtend gebruik kunt maken van de BSO van 07.30 tot 08.30 uur. ’s Middags zijn de tijden van 14.15 tot 17.15 uur of 14.15 tot 18.30 uur. Voor de rust op de groep en de mogelijkheid om activiteiten of uitstapjes te organiseren, kunnen de kinderen na 16.00 uur worden opgehaald. Daarnaast is er de mogelijkheid om verlengde opvang af te nemen in de ochtend van 07.00 tot 07.30 uur.

Vakanties in de eigen BSO

Voorheen was het zo dat als je in de vakantie gebruik maakte van de buitenschoolse opvang, de kinderen naar Cuijk moesten. Wij bieden de opvang in de vakanties wel aan in Haps. Ook hier stellen we dat we open zijn vanaf 3 kinderen of meer. In de vakanties hebben we aangepaste tijden en kunt u voor de volgende mogelijkheden kiezen:

  • 07.30-14.15 uur
  • 07.30-17.15 uur
  • 07.30-18.30 uur
  • 11.45-18.30 uur

En natuurlijk is het in de vakantie ook mogelijk om verlengde opvang te regelen van 07.00 tot 07.30 uur. In de vakanties of op roostervrije dagen vragen we u uw kind te brengen voor 09.00 uur en is het mogelijk uw kind op te halen vanaf 16.00 uur. We lunchen om 12.30 uur. Aan ouders die een halve dag afnemen voor hun kind de keuze of ze voor of na de lunch gebracht (middagdeel) of gehaald (ochtenddeel) worden.

Extra Mogelijkheden

Kinderen brengen een deel van de week door bij ons. Wij nemen daarmee deel in de opvoeding van de kinderen. Mét de ouders kijken en luisteren we naar wat elk afzonderlijk kind beweegt en bezighoudt. We vinden het daarom belangrijk om als BSO, kinderen en ouders extra mogelijkheden te bieden. Dat willen we graag realiseren met huiswerkbegeleiding en een dinerservice.

Huiswerkbegeleiding

Kinderen die vanuit school huiswerk mee krijgen, willen we de mogelijkheid bieden deze op de BSO te laten maken. Op de BSO mogen ze zelfstandig hun huiswerk maken, alleen of in groepjes. Wij houden een oogje in het zeil. Kinderen die wat extra begeleiding nodig hebben en werk vanuit school meekrijgen omdat ze uitvallen of een achterstand hebben op een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld rekenen of spelling, bieden we, tegen betaling, huiswerkbegeleiding aan. Omdat deze kinderen vaak meer gerichte begeleiding nodig hebben, bieden we de mogelijkheid deze kinderen individueel of in kleine groepjes te begeleiden. Zo helpen we het kind zich te ontwikkelen tot een evenwichtig mens, met vertrouwen in het eigen kunnen en met respect voor zichzelf en anderen. Huiswerkbegeleiding is af te nemen per uur of per half uur. Dit kan alleen in combinatie met een BSO-contract.

Dinerservice

Kinderen die gebruik maken van de BSO tot 18.30 uur krijgen de mogelijkheid om, tegen betaling, een warme maaltijd te nuttigen. We willen een gezonde maaltijd op tafel zetten die we voor de kinderen maken. Kinderen vinden koken leuk, dus op sommige dagen mogen ze meehelpen. De maaltijd zal genuttigd worden tussen 17.15 en 18.30 uur.