06-10682482 | 06-13279601 | info@bsodeklimboom.nl | Ouderlogin

Incidentele Opvang (VSO,NSO en Vakantieopvang)

Het kan zijn dat u af en toe eens opvang nodig heeft. Dan is het mogelijk incidentele opvang af te nemen. We spreken van incidentele opvang wanneer deze opvang niet op contractbasis wordt afgenomen. Er is dan geen gegarandeerde plaatsing.

Voor plaatsing gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij BSO De Klimboom zijn formulieren aanwezig waarmee u incidentele opvang kunt aanvragen. Ook is het formulier hier te downloaden. Per aanvraag kijken we of plaatsing op het betreffende dagdeel mogelijk is. Dit is onder andere afhankelijk van de groepssamenstelling en het aantal aanwezige pedagogische medewerkers.
  • Uiterlijk twee weken voor de gewenste opvangdag ontvangt u bericht of de plaatsing mogelijk is. Mocht u incidentele opvang wensen op hele korte termijn (binnen twee weken), ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht.
  • De opvang wordt alleen geboden als er minimaal 3 kinderen aanwezig zijn op de opvangdag.
  • Incidentele afname heeft voorrang op ruildagen.
  • Incidentele opvang wordt achteraf gefactureerd en valt onder de Wet Kinderopvang.