06-10682482 | 06-13279601 | info@bsodeklimboom.nl | Ouderlogin

Ruilen en extra dagen

Ruilen en extra dagen

Ruilen van dagen

Dagdelen of dagen mogen geruild worden, als dit minimaal 1 week van te voren wordt doorgegeven. Dagen of dagdelen mogen tijdens het hele contractjaar geruild worden.

Voor ruilen geldt:

 • Feestdagen conform CAO Kinderopvang vallen buiten de regeling.
 • Er vindt afstemming plaats met de pedagogisch medewerker.
 • Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep.
 • Er is geen inzet van een extra pedagogisch medewerker nodig volgens de dan geldende planning.
 • Ruilen is kindgebonden.
 • Dagdelen of dagen kunnen alleen geruild worden tegen dagdelen of dagen van gelijke duur.
 • Garantie op plaatsing kunnen we niet garanderen.
 • Bij ziekte kan niet geruild worden. In geval van langdurige ziekte zullen we in goed overleg een passende oplossing vinden.

 

Extra dagen

Als je een keer een extra dag wilt afnemen, bijvoorbeeld een extra middag of een extra vakantiedag. Ook als je geen vakantiecontract hebt afgesloten, kun je wel vakantiedagen afnemen.

Voor extra dagen geldt:

 • Feestdagen conform CAO Kinderopvang vallen buiten de regeling.
 • Er vindt afstemming plaats met de pedagogisch medewerker.
 • Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep.
 • Inzet van een extra pedagogisch medewerker is mogelijk, mits deze beschikbaar is.
 • Extra dagen mogen alle vormen hebben: dagdelen of dagen.
 • Er is geen garantie op plaatsing.
 • Extra uren worden aan het einde van de maand gefactureerd en vallen onder de kinderopvangtoeslagregeling.