06-10682482 | 06-13279601 | info@bsodeklimboom.nl | Ouderlogin

Privacy

BSO De Klimboom gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en hanteert daartoe een Privacy Beleid, dat in lijn is met de huidige wetgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor de complete versie, klikt u op bovenstaande link. In het kort: we registreren alleen gegevens die vanuit administratief oogpunt van belang zijn voor het sluiten en onderhouden van de plaatsingsovereenkomst. Wij registreren de gegevens, die van belang zijn voor een goede opvang, zoals informatie over telefonische bereikbaarheid van de ouders, inentingen, eventuele dieetafspraken en medicijngebruik.

In voorkomende gevallen zullen wij u vooraf om toestemming vragen, bijvoorbeeld om foto's van kinderen op onze website te plaatsen of om informatie te delen met leerkrachten, bijvoorbeeld in het geval van huiswerkbegeleiding. Uiteraard heeft u te allen tijde het recht die toestemming te weigeren.