Tarievenlijst 2024

Uurtarieven per opvang soort

 

Incidentele opvang

 

Tarief

Tijdelijke opvang, zonder jaarcontract

 

€ 10,59

 

 

 

Opvang op contractbasis*

Korting

 

52 weken BSO, incl. 12 vakantieweken

13%

€ 9,20

50 weken BSO, incl. 10 vakantieweken

12%

€ 9,32

48 weken BSO, inclusief 8 vakantieweken

10%

€ 9,53

46 weken BSO, inclusief 6 vakantieweken

9%

€ 9,64

44 weken BSO, inclusief 4 vakantieweken

7%

€ 9,84

42 weken BSO, inclusief 2 vakantieweken

5%

€ 10,06

40 weken BSO, exclusief vakantieopvang

4%

€ 10,17

40 weken NSO, exclusief VSO contract

3%

€ 10,27

40 weken VSO, exclusief NSO contract, opvanguren vanaf 07.30 uur tot aanvang basisschool

3%

€ 10,27

 

 

 

Prijzen zijn inclusief eten, drinken, vervoer bij uitstapjes, exclusief warme maaltijd en huiswerkbegeleiding

 

 

 

 

 

Extra afgenomen uren worden tegen contractprijs gefactureerd.

 

 

 

 

 

*alle contracten zijn exclusief studiedagen en andere vrije dagen. Maakt u gebruik van studiedag of andere vrije dag, zetten we daar een vakantiedag van het contract voor in. Zijn uw vakantiedagen allemaal ingezet, mag u altijd meer dagen afnemen tegen hetzelfde tarief. Maakt u geen gebruik van de studiedag op uw contractdag, wordt deze ook niet gefactureerd.

Worden niet alle vakantiedagen ingezet in het kalenderjaar (1-1 t/m 31-12), krijgt u deze dagen wel gefactureerd. Contracten kunnen tussentijds gewijzigd worden, behalve het aantal vakantieweken, dat kan alleen per kalenderjaar gewijzigd worden.

 

 

 

Vakantieopvang op maat**

 

 

Alleen vakantiecontract op basis van 8-10-12 weken

2%

€ 10,38

Alleen vakantiecontract op basis van 2-4-6 weken

1%

€ 10,48

 

 

 

**Vakantieopvang op maat-contracten kunnen gedurende het contractjaar/kalenderjaar niet worden aangepast

 

 

 

 

 

Overige diensten

 

 

Warme maaltijd

 

€ 4,99

Huiswerkbegeleiding, per uur, alleen in combinatie met BSO-contract

 

€ 29,15

 

 

 

 

 

Fiscaal maximum 2024 Buitenschoolse Opvang

 

€ 9,12

       

 

Facturen

 

 

De facturen worden maandelijks achteraf opgesteld en gaan over het gemiddeld aantal contractueel afgesproken uren, plus extra dagen of ruildagen en extra afgenomen diensten.