06-10682482 | 06-13279601 | info@bsodeklimboom.nl | Ouderlogin

Enquête

Welkom bij de enquête van BSO De Klimboom.

We zijn, nu we 10 jaar bestaan, benieuwd naar de meningen en bevindingen van ouders.

Natuurlijk hopen we dat iedereen deze enquête invult zodat we een reëel beeld krijgen.

Deze enquête kan anoniem ingevuld worden, maar uiteraard mag u uw naam erop zetten, als u het prettig vindt als we een reactie geven op uw antwoord(en) of opmerkingen.

Wilt u de enquête invullen voor 31 maart?

De resultaten van de enquête worden gecommuniceerd naar de oudercommissie en de directie van Basisschool De Bongerd en worden gepubliceerd in de nieuwsbrief.

De enquête duurt ongeveer 5-10 minuten. Wij danken u hartelijk voor het invullen van deze enquête.

 

Algemene informatie

Vertrouwen en Veiligheid

Persoonlijke groei

Wat bieden wij aan

Betrokkenheid ouders

Pedagogisch medewerkers

Website

KOVnet

Tot slot

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Team BSO De Klimboom

* verplichte velden