Betrokken ouders

Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen. Wij zijn medeopvoeders. Een regelmatig, open en goed contact met ouders is essentieel om veiligheid, vertrouwen en een goede sfeer te waarborgen. En om er voor te zorgen dat iedereen, zowel ouders als kinderen zich thuis voelen op de buitenschoolse opvang. Wij vinden het belangrijk om te weten waar ouders tegenaan lopen, wat de behoefte is aan opvang en welke signalen zij krijgen van hun kind(-eren).  Een belangrijke rol hierin speelt de oudercommissie. De oudercommissie is de belangenvertegenwoordiging van de ouders. Deze commissie is aanspreekbaar bij vragen en onduidelijkheden. Tevens is de commissie de tussenpersoon naar de ouders en de directie toe.

 

 

De Oudercommissie

 

 

Harma van Haandel

 

Hallo, mijn naam is Harma van Haandel, getrouwd met Ben en moeder van Joost en Sander. Samen gaan ze een paar dagen in de week na school bij De Klimboom spelen. Hiervoor gingen ze met veel plezier naar Koetje Boe.

Na eerst in Cuijk te hebben gewoond, wonen we nu alweer een aantal jaar in het ouderlijk huis van Ben op de grens van Beers en Haps. In het dagelijks leven werk ik als controller bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Dat doe ik nu alweer heel wat jaren met veel plezier.

Omdat Joost en  Sander de komende jaren naast school een groot deel van hun tijd doorbrengen op De Klimboom, vind ik het belangrijk om daarbij betrokken te zijn en mijn steentje bij te dragen. In het verleden heb ik ook deel uitgemaakt van de oudercommissie bij Koetje Boe. Toen dat stopte, toen Sander ook naar school ging én een plek vrij kwam hier bij de oudercommissie van De Klimboom, heb ik me graag aangemeld om dat voort te zetten.

 

 

Sally Lemmers

mama van Emma

 

 

Claudia Nabuurs

mama van Nine