Enquête November 2018

  Enquête BSO De Klimboom

  Welkom bij de derde enquête van BSO De Klimboom.

  Wij zijn, nu we 5 jaar bestaan, wederom benieuwd naar de meningen en bevindingen van de ouders.

  Natuurlijk hopen we dat iedereen deze enquête invult zodat we een reëel beeld krijgen.

  Deze enquête kan anoniem ingevuld worden, maar uiteraard mag u uw naam erop zetten, als u het prettig vindt als we een reactie geven op uw antwoord(en) of opmerkingen.

  Wilt u de enquête invullen voor 10 december?

  De resultaten van de enquête worden gecommuniceerd naar de oudercommissie en de directie van Basisschool De Bongerd en worden gepubliceerd in de nieuwsbrief.

  De enquête duurt ongeveer 10 minuten. Wij danken u hartelijk voor het invullen van deze enquête.

  Algemeen

  Vertrouwen en veiligheid

  U treft bij veel van de volgende vragen een schaalverdeling van 1 t/m 4 aan. Hierbij is 1 de laagste score en 4 de hoogste score. Wanneer er 1 kind gebruik maakt van de BSO, vult u alleen de regel voor het oudste kind in.

  Persoonlijke groei

  Wat bieden wij aan

  Betrokkenheid ouders

  Pedagogisch medewerkers

  Website

  Tot slot